Luptând să piardă în greutate cu ibs, ONICA. evistă de cultură - PDF Téléchargement Gratuit

Wls pierdere în greutate

Noi nu vedem nimic, dar pe afară parcă săgeată rîndunica. Tu nu auzi? Prin plopi şi duzi se ceartă tot mai aprig cintezoi. Departe în zăvoi şi luncă miroase a sudoare şi a muncă. În Mureş, apa se zbate în maluri cu iureş. Pădurea şi-o fi deschis taraba cu smaralde Seara la stingere în tine nu-ncepe nimica să sîngere? În suflet nu ţi s-aprinde un dor? Pe mine mă-ncearcă un cîntec zălud Sunt tînăr, Ioane, şi nu vreau să mor în Aiud.

BACU Fie pîinea cît de rea II Valeriu STANCU Există însă români exilaţi, în ciuda faptului că aceştia nu şi-au părăsit niciodată locurile natale, nu şi-au trădat patria şi tot ce reprezintă ea, nu au înstrăinat moştenirea lăsată de înaintaşi, nu şi-au dorit să fie departe de ţinuturile de baştină.

Sunt românii ce au avut nefericirea să trăiască în teritorii rupte cîndva din trupul ţării, teritorii care prin capriciile istoriei, prin vitregiile sorţii, prin jocul hazardului, prin întîmplări nefericite, prin voinţa unor puteri străine, prin lăcomia unor vecini aprigi, temuţi şi hrăpăreţi astăzi aparţin altor state, cărora nici prin cap nu le trece să facă dreptate românilor şi să le returneze ceea ce e al lor dintotdeauna.

Vă dau un singur exemplu despre modul în care s-a scris ticăloasa noastră istorie, exemplu care se referă la modul în care a fost răpită o parte a Moldovei în : Am spus că Basarabia a fost deslipită dela sânul Moldovei prin mijloace lăturalnice.

După victoria ruşilor cari cereau Principatele române până la Dunăre, - ambii beligeranţi au intrat în tratative.

Wls pierdere în greutate

Între timp Franţa declară răsboi Rusiei comunicând aceasta şi Înaltei Porţi. Locţiitorul de dragoman nu comunică însă ştirea la timp Sultanului său, ci o trimite numai lui Dimitrie Moruzzi, însărcinat a duce tratativele; acesta la rîndu-i, comite şi el o indiscreţie şi comunică ştirea declarării răsboiului, reprezentanţilor Rusiei cari îşi reduc astfel pretenţiunile numai la Basarabia, renunţând la celelalte puncte.

Reprezentantul Înaltei Porţi necunoscând adevărata situaţie, se grăbeşte a semna tratatul care înjumătăţia astfel Moldova. Citatul de mai sus l-am extras dintr-o fascinantă lucrare a lui Constant Răutu Ion C.

Acest fragment ne aminteşte faptul că vizita frăţească a lui Batiuşka Piotr Alekseevici Acest numar este ilustrat cu lucrări ale pictorului Dan CUMPĂTĂ Romanov n-a rămas fără urmări pe plaiurile mioritice, pentru că i-a atras atenţia hrăpăreţului tătuc asupra frumuseţilor şi bogăţiilor Moldovei.

luptând să piardă în greutate cu ibs ardeți grăsimea menținând în același timp greutatea

După ce armiile înfrăţite ruso-moldave s-au făcut de rîs la Stănileşti în jos pe Prut nici n-ai fi zis că nevolnicul comandant de oşti Petru cel Mare venea după răsunătoarea victorie de la Poltava asupra viteazului rigă şved Carol al XII-lea! Iar acolo, pe plaiunstrăinării, a trăit şi umilinţa de a-şi vedea urmaşii rusificaţi pînă-n măduva oaselor nu este Antioh, feciorul lui, primul poet modern rus?!

 • ONICA. evistă de cultură - PDF Téléchargement Gratuit
 • Здесь шестнадцать групп по четыре знака в каждой.
 • Он почувствовал боль в ногах и сбавил скорость.
 • Tren pentru a pierde rapid grăsimea
 • Rata normală de pierdere a grăsimilor corporale
 • Pierdere în greutate bastoane

Apoi Piotr cel balşoi a lăsat cu limbă de moarte că Moldova şi Valahia trebuie să intre în ograda fraţilor de la răsărit, a făcut un testament cu iz naţionalist pentru măicuţa Rusie, testament în care a pomenit ceva nu de bine! Şi, după cum ştim, l-au împlinit.

Aşa se face că astăzi, pe vechile moşii ale lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare se vorbeşte ruseşte ş-o ţîrî di moldovineascî! Despre Basarabia, despre Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţei, despre Pacea de la Bucureşti din maidespre sfînta zi de 27 martiedespre Pactul Ribbentrop-Molotov, despre notele ultimative din iuniedespre Cadrilater, despre 28 iuniedespre desnaţionalizare, despre deportările românilor în lagărele sovietice ale Siberiei şi despre multe, multe subiecte ce ne interesează în mod direct, istoriografia comunistă a tăcut mîlc, privind mereu spre răsărit de teamă să nu trezească iar atenţia ursului roşu.

luptând să piardă în greutate cu ibs cum să pierzi greutatea în timp ce alăptează

De aceea consider că una din marile, impardonabilele greşeli comise de guvernările postdecembriste este acordarea cu toptanul, la hurtă, a cetăţeniei române pentru largi categorii de oameni ai muncii din fosta Republică Socialistă Sovietică Moldovenească. De ce? Pentru simplul motiv că, deschizîndu-le drum spre lumea largă, vor da cu toţii bir cu fugiţii din spaţiul situat între Prut şi Nistru şi o să ne trezim într-o bună zi că în vechea vatră românească a domnilor Muşatini nu vor mai trăi decît ruşi, ucraineni, găgăuzi cauzele scăderii în greutate a copilului alte neamuri care în nici un caz nu se trag de la Rîm.

Şi-atunci cum vom mai putea noi vorbi despre continuitatea elementului românesc pe pămîntul străbun al patriei, pămînt răpit de cei care azi sunt stăpîni în casa noastră?!

În plus, cei mai mulţi dintre beneficiarii acestei generozităţi consulare nu au cerut cetăţenia pentru că îi dă românismul afară din casă, pentru că-s patrioţi pînă în vîrful unghiilor şi mor de dorul de a deveni români, şi ard de nerăbdarea de a se stabili pe meleagurile străbune neinvadate de alfabetul chirilic.

Dimpotrivă, au cerut această cetăţenie pentru că le deschide porţile Uniunii Europene. Ei nu sunt preocupaţi nici cît negru sub unghie de unirea cu patria mumă şi de stabilirea în România, nu-şi doresc să pună umărul pentru ca România să fie bine şi tot românul să prospere, ci sunt pur şi simplu interesaţi - în funcţie de propriile ambiţii, concepţii, scopuri - de avantajele şi posibilităţile conferite de această cetăţenie : dreptul de liberă circulaţie în U. Dacă cei care azi sunt atît de mînaţi de un neostoit românism au fost mereu aşa, de ce nu au strigat cu tărie pe 27 august Vrem să ne unim cu Ţara!

Pentru că mielul blînd suge la două oi, iată de ce! Însăşi lumea de după ce-al de-al doilea război mondial este copilul geopolitic şi geostrategic al distribuţiei de putere dintre primele reprezentări ale două superputeri ale istoriei contemporane, Statele Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică. Anul a fost mai puţin un nou început decât anulîn sprijinul acestei supoziţii fiind aduse trei argumente: a.

De altfel, diferitele şi desele diferende dintre sovietici şi occidentali vor constitui, pentru luptând să piardă în greutate cu ibs jumătate de secol, principalul aspect al relaţiilor internaţionale, marii aliaţi în lupta antifascistă devenind marii concurenţi în cursa pentru dominarea sistemului internaţional. Intervenţia guvernului sovietic în criza din Iran februarie martiecererea din august a lui Stalin de modificare a tratatului de la Montreaux, impunerea regimurilor comuniste în ţările Europei Est-Centrale, asasinarea ministrului cehoslovac Jan Masaryc, au fost trepte în geneza Războiului Rece.

Expansionismul sovietic se manifesta brutal la întreaga sa magnitudine ideologică fără compromisuri făcute toleranţei, democraţiei sau principiilor de drept internaţional. O întreagă strategie aptă de a stăvili noua invazie pe care Europa începuse să o cunoască, se cerea a fi pusă la punct. Noua politică elaborată de către strategii americani va fi cursa de îngrădire containment, de opunere faţă de Rusia a unei contraforţe implacabile ori de câte ori ar fi dat semn că ar fi atentat la interesele unei lumi paşnice şi stabile.

Consecinţa directă a strategiei de îngrădire a fost celebrul Plan Marshall. Propus şi prezentat de către secretarul de stat, George C.

Marshall la 5 iunieva fi aprobat în primăvara anului de către Congresul SUA şi se va concretiza într-un ajutor masiv pentru refacerea economiei europene. Planul Marshall a fost dimensiunea economică a doctrinei Truman, doctrină care a oferit S. Ţinând cont de pericolul militar rusesc permanentizat în inima Europei, dar şi pentru a se opune renaşterii militarismului german, Franţa şi Anglia vor semna la 4 martieTratatul de Alianţă şi Asistenţă Mutuală de la Dumkerque.

Alături de Belgia, Olanda şi Luxemburg, vor încheia la 22 iunieTratatul de la Bruxelles, iar în septembrievor creea în cadrul acestuia un organism militar, Organizaţia pentru apărarea Uniunii Occidentale. Faptul că Europa Occidentală nu avea suficientă forţă pentru a respinge un atac sovietic, era indicat de către toate analizele poziţiilor relative de putere.

Statele Unite se înfăţişau ca singura putere reală din Vest şi, în acelaşi timp, ca o putere capabilă să se opună barbariei ameninţătoare de la răsărit.

Casa Albă recunoştea că nu putea exista nici pace şi nici securitate pentru America, dacă Europa era în pericol. Din octombrie şi până în martieîn timp ce podul aerian american salva Berlinul occidental de la asfixia blocadei sovietice, se desfăşoară negocieri neîntrerupte între puterile occidentale şi Statele Unite ale Americii. Europenii, doreau ca maximul de eficienţă diplomatică să fie dublat şi de intervenţia energică a forţelor armate în situaţiile de criză. Într-o lume în care forţa centrifugă este aspiraţia statelor suverane aflate în permanentă luptă pentru putere, pacea nu poate fi menţinută decât prin două mecanisme: cel al autoreglării forţelor care se manifestă luptând să piardă în greutate cu ibs lupta de pe scena internaţională, şi acesta poartă numele de balanţă de putere, celălalt mecanism constând în limitările normative asupra acelei încleştări, limitări sub forma dreptului internaţional, moralei internaţionale şi opiniei publice mondiale.

Balanţa de putere este şi mecanismul la care au apelat occidentalii pentru a putea contracara şi corpul slim rapid rastreamento presiunea asupra blocului comunist.

Încheierea la 9 aprilie la Washington, a Tratatului Atlanticului de Nord, luptând să piardă în greutate cu ibs o stare de lucruri, existentă încă din Lumea era divizată în două blocuri politico-militare, susţinând la scară internaţională valori ireconciliabile. Urmărind să asigure securitatea statelor semnatare şi, în paralel, să instaureze o pace justă şi durabilă în Europa, cele mai importante articole ale Tratatului prevăd: eliminarea oricăror opoziţii în raporturile lor economice internaţionale, încurajând colaborarea între fiecare dintre ele, precum şi între toate deopotrivă.

Articolul 3 prevedea dezvoltarea capacităţilor şi mijloacelor, fie individuale, fie colective, de rezistenţă împotriva unui atac armat, iar articolul 10 sublinia faptul că intrarea în Alianţă a unui nou membru, este supusă dreptului de veto al primilor semnatari.

Scopul oficial al Organizaţiei Nord Atlantice afirmat la constituire era acela de a organiza mai raţional apărarea comună, determinându-se automat participarea americană la orice ripostă împotriva unei agresiuni în EuropaPiatra unghiulară luptând să piardă în greutate cu ibs care este ridicat edificiul securităţii transatlantice este articolul 5, supranumit articolul muschetarilor care prevede că: Părţile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor şi în consecinţă, sunt de acord că, dacă are loc un asemenea atac armat fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la auto-apărare individuală sau colectivă recunoscut prin Articolul 51 din Carta naţiunilor Unite, va sprijini Partea sau Părţile atacate prin efectuarea imediată, individual sau de comun acord cu celelalte Părţi a oricărei acţiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea forţei armate, pentru restabilirea şi menţinerea securităţii zonei nordatlantice.

Acest scop general nu distingea Alianţa Atlanticului de Nord de o alianţă internaţională şi nici nu a asigurat obiectivul imediat: creşterea puterii, securităţii militare a membrilor. Cu toate acestea, N. Direcţia centrală a Organizaţiei era dată pe baza acordurilor negociate între părţile semnatare ale Tratatului, urmând a fi realizate politici militare şi economice comune.

Prin largile, cuprinzătoarele sale obiective precum şi prin procedurile folosite pentru a le îndeplini, N. Deosebit de important este faptul că, principiul apărării colective anunţat în articolul 5 este inspirat din Casta Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Din punct de vedere instituţional, organul suprem al N. Pe lângă acest Consiliu, se înfiinţa un Secretariat, condus de un secretar general, care, ca şi omologul său de la O. Autoritatea militară supremă revenea Consiliului militar, compus din şefii de state majore ale fiecărui stat membru. Un Comitet militar permanent, urma să funcţioneze pe lângă comitetul anterior, având funcţii consultative alături de un grup permanent alcătuit din reprezentanţii şefilor de stat major al Franţei, Marii Britanii şi S.

Acestui grup îi era subordonat comandamentul militar suprem. Coalizarea Occidentului printr-un tratat politicomilitar, a amplificat sentimentul de insecuritate al Uniunii Sovietice. Securitatea şi acumularea de putere se angrenau astfel într-un cerc vicios perpetuat de elementele concurente în lupta pentru putere.

Sistemul autoapărării dă naştere unei spirale a competiţiei care îşi propune să asigure fiecărui actor individual, un grad cât mai mare de securitate, dar produce în ansamblu insecuritatea. Acest fenomen poartă numele de dilema securităţii, un concept ale cărui caracteristici vor domina, datorită inflamării lor, sistemul anarhic bipolar. Atât Uniunea Sovietică şi sateliţii săi, cât şi Alianţa Nord Atlantică, gândeau confruntarea în termen de sumă zero.

ONICA. evistă de cultură

Fiecare urmărea cu maximă încordare orice schimbare, cât de mică, în distribuţia puterii. Sistemul era înclinat spre război, deoarece managementul puterii era realizat doar de cele două blocuri antagoniste, cu valori incompatibile, fiecare urmărindu-şi propriul interes în reţeaua sistemică anarhică din care amândouă făceau parte.

In lumea bipolară, calculul raţional al actorilor urma să se structureze astfel încât apărea oricând o posibilitate crescută de instabilitate. Perspectivele unui iminent război cu U. Acest război, care a durat 3 ani şi a constat S.

A peste de morţi, fără un rezultat concludent, a fost interpretat de N. Această percepţie a fost accentuată şi de victoria în războiul civil din China a forţelor comuniste conduse de Mao Tse Dun. Spirala competiţiei se lărgea tot mai ameninţător. La 19 decembrie generalul Dwihgt D. Eisenhwer, conducătorul marii debarcări aliate din Normandia şi viitor preşedinte al Statelor Unite, a fost numit primul Comandant Suprem al Forţelor Aliate din Europa.

Cu aceeaşi ocazie, s-a hotărât ca structurile militare ale Uniunii Europei Occidentale să fie integrate în N. Este cunoscută îndeosebi pentru lucrările sale despre hermetism, filosofia alchimiei, despre tradiţie: L'Hermétisme, PUF,editie revăzută şi adăugită La Voie hermétique, Dervy, ; Antonin Artaud ou la fidelité à l'infini, Balland, ; Philosophie de l'alchimie- Grand Oeuvre et modernité, PUF, ; Philosopher par le feu.

Anthologie de textes alchimiques, Seuil,ediţie revăzută şi adăugită apărută la Almora, ; Petit dictionnaire de la vie nomade, Luptând să piardă în greutate cu ibs, ; Bouddhisme et philosophie En quete d'une sagesse commune, L'Harmattan, ; Des heritiers sans passé essai sur la crise de l'identité culturelle européenne, La Transparence, Studii semnate de Doamna Françoise Bonardel sînt prezente în cîteva mari dicţionare şi lucrări enciclopedice: Cahiers de l'herne C.

Vi se pare că spiritualitatea, la singular sau la plural spiritualităţile mai are loc în viaţa omului de astăzi? Dacă luăm în seamă istoria civilizaţiilor care s-au succedat în cursul ultimelor şase milenii, nu este sigur că o cultură lipsită de spiritualitate va fi mult timp viabilă. Contemporanii noştri, fără îndoială, nu au acordat atît de mult credit profeţiei atribuite lui Malraux "Secolul al XXI-lea va fi spiritual sau nu va fi deloc" decît pentru că ei prezentau acest risc. Modernitatea materialistă s-a dedat în această privinţă de cel puţin două secole unei experienţe hazardate, şi fără un precedent real în istoria umanităţii.

luptând să piardă în greutate cu ibs pentru pierderea în greutate sănătoasă

Dar trebuie să ne înţelegem asupra a ceea ce înseamnă exact cuvîntul "spiritualitate", şi aveţi dreptate să luaţi în considerare de la început că sensul său să nu fie exact acelaşi atunci cînd îl folosim la singular sau la plural, chiar dacă un nod comun le leagă în mod evident pe cele două.

Acestea fiind spuse, nu am încredere asupra modului în care se foloseşte astăzi acest substantiv spiritualitatea ca şi cînd ar fi vorba de un domeniu autonom, separat de alte activităţi: o rezervă de sens, în definitiv, în care nu ar trebui decît să te cufunzi pentru a te resuscita şi rezista atacurilor materialismului şi mercantilismului, ale hedonismului aşa cum bîntuie astăzi sub formele sale cele mai vulgare.

Nu spun că nu ar fi util de a şti că există încă sens şi în altă parte, şi că nu totul este pierdut pentru că moşteniri spirituale au fost păstrate şi sînt, în aparenţă cel puţin, la îndemîna noastră. Aici este locul unde aş vorbi pentru a desemna spiritualităţi, al căror cîmp îl taie din nou în mod evident pe cel al religiilor cînd nu se confundă cu ele.

Cît despre a şti ceea ce le distinge cu adevărat, aceasta nu este uşor de făcut: spiritualitatea vine să acopere insuficienţele religiei, corectînd erorile trecute, sau nu este decît aspiraţia vagă la o viaţă interioară mai autentică? Sînt tentată să gîndesc că omul contemporan atribuie spiritualităţii un mare număr pierde greutate mici mici virtuţi pe care refuză să le recunoască religiei: deschiderea inimii, generozitatea şi mai mult, mi se pare, posibilitatea unei evoluţii interioare modificînd în manieră semnificativă raportul nostru cu lumea şi dînd sens vieţii noastre de toate zilele.

Eşti sătul de dogme, de interdicţii, de principii rigide separînd profanul şi sacrul; vrei să simţi prin tine însuţi, să experimentezi "într-un suflet şi un corp", cum spunea Rimbaud, transformarea de sine de care vorbesc toate religiile şi spiritualităţile ca fiind calea către ceea ce India numeşte "realizarea". Această dorinţă de spiritualitate deopotrivă mai interiorizată şi mai activă explică în mare parte succesul actual al budismului în ţările occidentale şi, pe un plan mai mult psihologic decît luptând să piardă în greutate cu ibs, cel al "dezvoltării personale".

Aşa încît aş prefera să vorbesc de practici spirituale mai curînd decît de spiritualitate, dacă este adevărat că aceasta nu este în mod simplu "suplimentul de suflet" despre care vorbea Bergson, ci o schimbare radicală a privirii asupra noastră înşine şi a ceea ce ne înconjoară. Trebuie să reînvăţăm zilnic sensul devizei "Ora et labora", comună alchimiştilor şi călugărilor creştini.

CUM SĂ PIERDEȚI GREUTATE DACĂ AȚI IBS - Форум об Электровелосипедах

A deveni "mai spiritual" nu impune în mod necesar retragerea într-un loc împrejmuit unde totul este mai pur, mai armonios şi mai puţin atins de corupţia modernă.

O asemenea idealizare a spiritualităţii poate chiar favoriza "materialismul spiritual" împotriva căruia maestrul tibetan Chogyam Trungpa i-a pus în gardă pe occidentali. A înainta într-o practică spirituală, înseamnă mai întîi a învăţa să priveşti viaţa în manieră mai detaşată şi mai admirativă pentru frumuseţea sa, în ciuda ororilor comise de oameni avizi de putere sau fanatizaţi de credinţele lor.

Înseamnă de asemenea a renunţa la a domina, printr-o argumentaţie mincinoasă sau prin forţă, fiinţele luptând să piardă în greutate cu ibs şi poate chiar animalele. Nu este "spiritualitate" deci fără o anume renunţare la prerogativele egoului, şi aceasta fie că eşti credincios sau ateu, creştin sau budist. Spiritualitatea şi aici este un risc ţinînd cont de derivele la care poate duce aceasta nu trece în mod necesar în zilele noastre prin credinţa într-un Dumnezeu personal care ar distribui recompense şi pedepse.

Luptând să piardă în greutate cu ibs o aventură interioară, personală, pe care sîntem liberi să o întreprindem în deplină conştiinţă şi responsabilitate. Dar cum să ajungi în plan colectiv dacă fiecare individ nu este deja angajat pe cont propriu pe o cale spirituală? Cealaltă manieră mi se pare în acest moment mai realistă: a face dintr-o spiritualitate autentic trăită pe plan individual vîrful de lance al unei rezistenţă îndîrjite faţă de materialismul contemporan devenit un fapt planetar; şi aceasta datorită redescoperirii unei vieţi am putea spune "monahale" chiar dacă ea are drept cadru societatea civilă.

Înţeleg prin aceasta o viaţă care nu ar fi dominată de nevoi primare artificial ridicate la rang de ideal prin publicitate, modă, media. Aceasta ar fi o justă reîntoarcere a lucrurilor dacă preocuparea ecologică, născută ca reac? Omit să precizez, dar aceasta ne-ar duce mult prea departe, că ar trebui de asemenea să ne înţelegem asupra a ceea ce este o "lume" înainte de a glorifica sau de a flagela mondializarea.

Luptând să slăbească cu ibs

Am scris acum cîţiva ani un articol asupra acestei chestiuni în Connaissance des religions. Căci ideea de "lume", şi mai mult realizarea sa, nu merge de la sine cum se fac încercări să ne facă să credem aceasta astăzi sub pretextul că cel mai mic ungher al planetei a fost explorat.

Se poate ca însăşi mondializarea, realizată pe baze şi scopuri pur economice şi mercantile, să coincidă cu dispariţia a ceea ce oamenii numeau pînă acum o "lume"; care nu are nimic a face cu globul terestru, nici chiar cu reţeaua complexă de schimburi internaţionale.

Criza actuală a atins deopotrivă tradiţiile şi modurile lor respective de transmitere? Altfel spus, o tradiţie care ar înceta să transmită s-ar aneantiza. Aici este totuşi o falsă evidenţă în măsura în care jocul permanent între una şi cealaltă tradiţie, transmitere lasă întreagă adevărata chestiune, cea care ar trebui să ne preocupe: nu transmiterea este cea pe care o facem imposibilă imediat ce se pune radical în discuţie Aprilie tradiţia, aşa cum a fost cazul după secolul Luminilor?

 • CUM SĂ PIERDEȚI GREUTATE DACĂ AȚI IBS - Форум об Электровелосипедах
 • Luptând să slăbească cu ibs Cum a slăbit cinci kilograme în doar zece zile.
 • Cele mai bune 8 exerciții pentru pierderea în greutate - My Body Guide Wls pierdere în greutate Conținutul Faq Efectele pe termen lung ale chirurgiei cu pierdere în greutate Unii oameni care suferă o operație de pierdere în greutate nu obțin rezultatul așteptat.
 • Obezi și doresc să piardă în greutate rapid
 • Arabă qahwa pentru pierderea în greutate
 • Pierde în greutate în roma

Cum o ideologie a rupturii cum este cea a Timpurilor moderne ar putea ea să transmită ceva "moştenitorilor", contestînd ei înşişi dinainte faptul că aparţin unei linii spirituale, sau cel puţin unei familii de gîndire? Criza nu afectează numai tradiţiile religioase confruntate cu modernitatea şi constrînse să revizuiască anumite poziţii dogmatice, ci şi sistemul educativ familial şi şcolar: starea preocupantă a şcolilor franceze devenite locuri de incultură şi insecuritate este tristul exemplu.

Acesta ar putea fi deci luptând să piardă în greutate cu ibs unei spiritualităţi bine înţelese: acela de a pune capăt acestei înfruntări sterile între tradiţie şi modernitate care paralizează societăţile occidentale mai mult decît vrem să recunoaştem. A fost un timp în care se cădea să te răzvrăteşti împotriva autoritarismului tardiţiilor, religioase în particular, dar de asemenea şi sociale, prin aceea că încurajau conformismul şi împiedicau dezvoltarea personală.

Acest timp este astăzi depăşit; şi dacă orice cetăţean, orice om de cultură este obligat să rămînă vigilent în ceea ce priveşte derivele tiranice ale autorităţii tradiţionale, el are de asemenea datoria să restaureze condiţiile transmiterii, atît de compromise în zilele noastre.

Cum să ajungi aici fără a reexamina, în lumina dificultăţilor actuale în materie de transmitere, însăşi noţiunea de tradiţie? Cum tradiţiile religioase şi culturale ar fi continuat dacă ele nu ar fi reuşit să pună în operă un potenţial de transformare despre care noi mult timp ne-am mulţumit să credem că este propriu doar modernităţii? O nouă hermeneutică este deci de promovat atît în ceea ce priveşte lectura textelor tardiţionale religioase să gîndim de exemplu la opera lui Gadamer şi a lui Ricoeur cît şi la o reflecţie mai senină asupra a ceea ce înseamnă a transmite: a contribui la "formarea" indivizilor Bildungconştienţi de a se înscrie într-o continuitate fără a avea în mod necesar sentimentul de a-şi aliena libertatea lor.

Presupunînd că ar fi evident autentici, căci sînt şi atîţia şarlatani. Faimosul cerc hermeneutic a crede pentru luptând să piardă în greutate cu ibs înţelege, a înţelege pentru a crede începe aici: cum să auzi cu adevărat, altfel spus înţelege, dacă noi nu sîntem în măsură să avem încredere în unul sau altul dintre maeştri?

Încredere de asemenea în simpla posibilitate ca nouă să ne fie cu adevărat transmis, luptând să piardă în greutate cu ibs nu numai comunicat, un cuvînt purtător de sens care va schimba cursul vieţii noastre? Dar trebuie de asemenea să recunoaştem: acest tip de credinţă, făcînd posibil ceea ce se cuvine a numi "iniţiere", se izbeşte astăzi de confuzia ambiantă, de supralicitarea mediatică şi de incultura care creşte interzicînd deopotrivă această încredere în deschiderea spirituală a transmiterii, şi discernămîntul în ceea ce priveşte eventualele sale contrafaceri.

Medicul sportiv Joachim Latsch vorbește despre sportul potrivit pentru cei care doresc să slăbească, dar poți păstra în continuare o siluetă subțire cu câteva schimbări simple în stilul tău de viață.

Sigur este dificil de a evalua, ba mai mult de a judeca echitabil, ceea ce se petrece în realitate de la maestru la discipol, "de la spirit la spirit", cum spune doctrina Zen. Aceasta rămîne astăzi ca şi ieri un secret, afundat în profunzimea sufletelor şi a inimilor. Dar dacă este adevărat că putem cel puţin judeca copacul după fructe sale, degradarea manifestă a mentalităţilor şi comportamentelor lasă perplex fecunditatea transmiterilor, educative şi spirituale, efectuate atît în numele modernităţii cît şi al tradiţiilor.

Întrebarea pe care mi-o puneţi mi se pare chiar şi mai importantă pentru că ea este obiectul ultimului meu eseu în care mă întreb asupra incredibilei orbiri, asupra neverosimilei surdităţi care au devenit ale noastre în ceea ce priveşte operele de cultură, care sînt stîlpii "spirituali" înălţaţi de marii creatori ai umanităţii.

Trăim, din acest punct de vedere, o criză a transmiterii fără precedent, din ce în ce mai puţin mascată de inflaţia de comunicare. Ar trebui, aşa cum o sugeraţi, să inversăm sensul întrebării şi să ne întrebăm nu numai dacă tradiţiile, spirituale îndeosebi, mai au ceva să ne spună, să ne înveţe, ci dacă noi înşine sîntem capabili de a asculta ceea ce au să ne transmită.

Cum să ajungem aici fără a ne întreba asupra cauzelor infirmităţii noastre? Aceasta ar fi adevărata "revoluţie", în sensul propriu al termenului: un viraj radical, o reîntoarcere asupra sinelui şi în acelaşi timp asupra esenţialului, cum spune Jean Biès. Delle vite di filosofi

Ațiputeafiinteresat